Tài liệu mới

Tinh thần yêu nước trong sự nghiệp xây sựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Trần, Xuân Trường

Sưu tầm 152 bài báo khoa học đã công bố và chưa công bố do gia đình, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự và các thư viện trong, ngoài quân đội lưu giữ qua 45 năm hoạt đọng cách mạng của Giáo sư Trần Xuân Trường

 

Tư liệu Hán Nôm Việt Nam về Quân sự

Trinh, khắc Mạnh

Giới thiệu tổng quan về thư tịch Hán Nôm Việt Nam viết về quân sự. Nghiên cứu, tìm hiểu tác phẩm "Thảo tặc vấn đối quốc âm luận" trên nhiều phương diện

 

Đoàn chuyên gia quân sự 478 trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia (1978 - 1988)

Chu, Văn Lộc

Trình bày hoạt động của Đoàn chuyên gia quân sự 478, trong đó tập trung làm rõ quá trình giúp cách mạng Campuchia xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố chính quyền cách mạng, bảo vệ cơ sở và thực hiện tốt ba mục tiêu chiến lược do Bộ chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia đề ra đến khi rút toàn bộ Đoàn chuyên gia quân sự 478 về nước năm 1988

 

Công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Nguyễn, Khắc Hưng

Chương I: Về con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam -- Chương II: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam -- Chương III: Định hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 

Mặt trận Đường 9 - Khe Sanh (Xuân hè 1968)

Trần, Hữu Huy

Bối cảnh lịch sử, chủ trương và quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương trên Mặt trận Đường 9 - Khe Sanh trong xuân hè 1968. Diễn biến, kết quả cuộc đấu tranh của quân dân Việt Nam cũng như ý nghĩa thắng lợi, một số bài học lịch sử, khẳng định tầm vóc và vị thế của chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh

 

Tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào - Campuchia trong lịch sử

Dương, Đình Lập

Tuyển chọn những bài viết của tác giả viết về tình đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào - Campuchia trong lịch sử; đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào (1945-1975), Việt Nam - Campuchia (1945-1954, 1970-1975 và 1978-1989)