Tài liệu mới

Cẩm nang nghiên cứu khoa học từ ý tưởng đến công bố

Nguyễn, Văn Tuấn

Giải đáp những câu hỏi cơ bản trong quy trình nghiên cứu khoa học như: Tại sao nghiên cứu khoa học, thế nào là nghiên cứu khoa học, ý tưởng nghiên cứu đến từ đâu, cách tiếp cận câu hỏi nghiên cứu

 

High Performance Parallelism Pearls

Reinders, James

High Performance Parallelism Pearls shows how to leverage parallelism on processors and coprocessors with the same programming - illustrating the most effective ways to better tap the computational potential of systems with Intel Xeon Phi coprocessors and Intel Xeon processors or other multicore processors. The book includes examples of successful programming efforts, drawn from across industries and domains such as chemistry, engineering, and environmental science. Each chapter in this edited work includes detailed explanations of the programming techniques used, while showing high performance results on both Intel Xeon Phi coprocessors and multicore processors. Learn from dozens of new examples and case studies illustrating "success stories" demonstrating not just the features of these powerful systems, but also how to leverage parallelism across these heterogeneous systems. Promotes consistent standards-based programming, showing in detail how to code for high performance on multicore processors and Intel® Xeon Phi™ Examples from multiple vertical domains illustrating parallel optimizations to modernize real-world codes Source code available for download to facilitate further exploration. High Performance Parallelism Pearls Volume 2 offers another set of examples that demonstrate how to leverage parallelism. Similar to Volume 1, the techniques included here explain how to use processors and coprocessors with the same programming - illustrating the most effective ways to combine Xeon Phi coprocessors with Xeon and other multicore processors. The book includes examples of successful programming efforts, drawn from across industries and domains such as biomed, genetics, finance, manufacturing, imaging, and more. Each chapter in this edited work includes detailed explanations of the programming techniques used, while showing high performance results on both Intel Xeon Phi coprocessors and multicore processors. Learn from dozens of new examples and case studies illustrating "success stories" demonstrating not just the features of Xeon-powered systems, but also how to leverage parallelism across these heterogeneous systems. Promotes write-once, run-anywhere coding, showing how to code for high performance on multicore processors and Xeon Phi Examples from multiple vertical domains illustrating real-world use of Xeon Phi coprocessors Source code available for download to facilitate further exploration

 

Hành vi tổ chức

Robbins, Stephen P

 

Kinh doanh quốc tế hiện đại

Hill, Charles W. L

Giới thiệu tổng quan kiến thức và các kĩ năng cần thiết về đặc điểm, diễn biến của môi trường kinh doanh toàn cầu; các phương thức quản trị hiệu quả, có kèm các tình huống nghiên cứu điển hình giúp người đọc thấu hiểu lí thuyết và vận dụng phù hợp vào điều kiện kinh doanh cụ thể của mình như: Toàn cầu hoá là gì, sự khác biệt quốc gia về kinh tế chính trị, môi trường thương mại và đầu tư toàn cầu, hệ thống tiền tệ, các chiến lược kinh doanh quốc tế

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN