Tài liệu mới

Sự tiến hóa của hệ sinh vật cạnh tranh trong môi trường mở có bình lưu

Nguyễn, Thị Nguyệt Thu

Luận văn phân tích mô hình không gian, thiết lập giá trị cho tốc đọ bình lưu, xây dựng công thức cho số mũ xâm chiếm với điều kiện biên và phân tích độ ổn định tuyến tính với điều kiện biên NF/FF khi tốc độ tăng trưởng là một hàm hằng hoặc tuyến tính

 

Đánh giá nhận thức , thái độ và hành vi về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu của học sinh các trường trung học cơ sở Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Thị Thanh Tuyền

Khóa luận với mục tiêu tìm hiểu thực trạng, nhận thức, thái độ và hành vi về bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH của học sinh tại 8 trường THCS trên địa bàn quận 12 thành phố HCM, từ đó đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục môi trường tại trường học ở Tp.HCM nói riêng và cả nước nói chung

 

Đánh giá nhận thức , thái độ và hành vi về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu của học sinh tại một số trường trung học cơ sở Quận 1,2,7 Bình Tân và Huyện Củ Chi

Nguyễn, Thị Ngọc Ánh

Khóa luận với mục tiêu tìm hiểu thực trạng, nhận thức, thái độ và hành vi về bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH của học sinh tại 10 trường THCS trên địa bàn quận 1,2, 7,Bình Tân, huyện Củ Chi tại thành phố HCM, từ đó đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả truyền thông, nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi của học sinh THCS

 

Đánh giá nhận thức , thái độ và hành vi về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu của học sinh các trường trung học cơ sở tại Quận 3, Quận 9, huyện Nhà Bè và Huyện Bình Chánh

Ngô Lê Thanh Thảo

Khóa luận với mục tiêu tìm hiểu thực trạng, nhận thức, thái độ và hành vi về bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH của học sinh tại 8 trường THCS trên địa bàn quận 3, quận 9, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè tại thành phố HCM, từ đó đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả truyền thông, nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi của học sinh THCS

 

Đánh giá nhận thức cộng đồng về công tác quản lý chất thải rắn khu vực bờ biển Cần Thạnh, huyện Cần giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Phạm, Hải Hà

Đề tài nhằm đề xuất giải pháp phù hợp để cải thiện công tác quản lý chất thải rắn khu vực bờ biển khu vực bờ biển Cần Thạnh, huyện Cần giờ, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như nậng cao nhận thức và hành động của cộng đồng về việc bảo vệ bờ biển Cần Thạnh nói riêng và môi trường nói chung