Tài liệu mới

Văn học - Tiếp nhận tác phẩm và suy nghĩ lý luận

Đinh, Xuân Dũng

Gồm các bài viết khái quát, đánh giá tổng hợp về những đặc trưng nổi bật, những xu hướng biến động, phát triển của một thời kỳ văn học. Cung cấp những kiến thức về lý luận văn học - nghệ thuật, làm rõ những đặc trưng có tính quy luật của văn học Việt Nam đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh cách mạng; nêu lên thực trạng của văn học - nghệ thuật hiện nay trên các bình diện từ nội dung, tư tưởng đến đội ngũ sáng tác; sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng; hoạt động lý luận - phê bình, hoạt động truyền bá tác phẩm

 

The Innovator's Dilemma

Christensen, Clayton M

 

Managing Oneself

Drucker, Peter F

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ
Đang Online: 10
Hôm qua: 381
Tuần trước: 2917
Tháng trước: 3793
Tổng truy cập: 265854