DSpace
 

Trung tâm học liệu Trường Đại học Sài Gòn >
Đề tài Nghiên cứu khoa học >
ĐTNCKH SINH VIÊN >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.sgu.edu.vn:84/dspace/handle/TTHLDHSG/3174

Nhan đề: Những điều kiêng kị trong phong tục ma chay ở Việt Nam hiện nay : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên : Mã số : SV2016 - 24
Tác giả: Lê, Thị Tuyết (hướng dẫn)
Võ, Thị Tuyết Mai
Trương, Minh Hòa
Nguyễn, Thị Bích Duyên
Từ khoá: Phong tục ma chay
Issue Date: 2017
Mô tả: 55, [13] tr.
URI: http://lib.sgu.edu.vn:84/dspace/handle/TTHLDHSG/3174
Appears in Collections:ĐTNCKH SINH VIÊN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BANG TOM TAT.pdf187,96 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
BIA NGOAI.pdf134,75 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
BIA PHU.pdf173,52 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
Nội Dung.pdf775,46 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
TONG QUAN.pdf230,23 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 Trung tâm học liệu Trường Đại học Sài Gòn
Địa chỉ: 273 An Dương Vương - Phường 3 - Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38.354004 Fax: (84-8) 38.305568 - Email: info@lib.sgu.edu.vn, tt_hoclieu@sgu.edu.vn - Feedback