DSpace
 

Trung tâm học liệu Trường Đại học Sài Gòn >
Đề tài Nghiên cứu khoa học >
ĐTNCKH SINH VIÊN >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.sgu.edu.vn:84/dspace/handle/TTHLDHSG/3173

Nhan đề: Hạ tầng đô thị ở Sài Gòn - Chợ Lớn thời Pháp thuộc (giai đoạn từ 1858 đến đầu thế kỉ XX)
Tác giả: Đào, Vĩnh Hợp hướng dẫn
Nguyễn, Thị Ngọc Đáng chủ nhiệm đề tài
Đỗ, Thanh Trình
Huỳnh, Ngọc Đáng
Từ khoá: Hạ tầng đô thị - Việt Nam - Sài Gòn-Chợ Lớn
Issue Date: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Sài Gòn
URI: http://lib.sgu.edu.vn:84/dspace/handle/TTHLDHSG/3173
Appears in Collections:ĐTNCKH SINH VIÊN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
111.pdf134,9 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
112.pdf162,59 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
113.pdf215,95 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
114.pdf248,34 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
115.pdf886,89 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
116.pdf5,95 MBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 Trung tâm học liệu Trường Đại học Sài Gòn
Địa chỉ: 273 An Dương Vương - Phường 3 - Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38.354004 Fax: (84-8) 38.305568 - Email: info@lib.sgu.edu.vn, tt_hoclieu@sgu.edu.vn - Feedback