DSpace
 

Trung tâm học liệu Trường Đại học Sài Gòn >
Đề tài Nghiên cứu khoa học >
ĐTNCKH SINH VIÊN >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.sgu.edu.vn:84/dspace/handle/TTHLDHSG/3172

Nhan đề: Tìm hiểu cảnh huống song ngữ Việt - Hoa ở cộng đồng người Hoa tại địa bàn TP Hồ Chí Minh
Tác giả: Trần, Thị Phương Lý hướng dẫn
Huỳnh, Thái Chương chủ nhiệm đề tài
Nguyễn, Thị Thanh Phương
Từ khoá: Ngôn ngữ học - Tiếng Hoa$zViệt Nam - TP. Hồ Chí Minh
Ngôn ngữ học - Tiếng Việt$zViệt Nam - TP. Hồ Chí Minh
Issue Date: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Sài Gòn
URI: http://lib.sgu.edu.vn:84/dspace/handle/TTHLDHSG/3172
Appears in Collections:ĐTNCKH SINH VIÊN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
101.pdf137,09 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
102.pdf161,46 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
104.pdf754,28 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
105.pdf282,66 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 Trung tâm học liệu Trường Đại học Sài Gòn
Địa chỉ: 273 An Dương Vương - Phường 3 - Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38.354004 Fax: (84-8) 38.305568 - Email: info@lib.sgu.edu.vn, tt_hoclieu@sgu.edu.vn - Feedback