DSpace
 

Trung tâm học liệu Trường Đại học Sài Gòn >
Đề tài Nghiên cứu khoa học >
ĐTNCKH SINH VIÊN >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.sgu.edu.vn:84/dspace/handle/TTHLDHSG/3171

Nhan đề: Nghiên cứu động học của quá trình tạo mầm và phát triển các nanô tinh thể bán dẫn chế tạo bằng phương pháp hóa học
Tác giả: Phạm, Thị Thủy hướng dẫn
Đặng, Văn Thành chủ nhiệm đề tài
Trần, Hoàng Hải Yến
Đặng, Thùy Trang
Từ khoá: Công nghệ nanô
Issue Date: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Sài Gòn
URI: http://lib.sgu.edu.vn:84/dspace/handle/TTHLDHSG/3171
Appears in Collections:ĐTNCKH SINH VIÊN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
81.pdf132,82 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
82.pdf912,35 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 Trung tâm học liệu Trường Đại học Sài Gòn
Địa chỉ: 273 An Dương Vương - Phường 3 - Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38.354004 Fax: (84-8) 38.305568 - Email: info@lib.sgu.edu.vn, tt_hoclieu@sgu.edu.vn - Feedback