DSpace
 

Trung tâm học liệu Trường Đại học Sài Gòn >

Tiếng Việt   English  

Chào mừng các bạn đến với Trung tâm học liệu Trường Đại học Sài Gòn


Tìm kiếm

 

Các đơn vị trong Thư viện số

Chọn một đơn vị để duyệt các bộ sưu tập.

Bài trích báo, tạp chí [595]
Đề tài Nghiên cứu khoa học [537]
Đồ án Tốt nghiệp [73]
Giáo trình - Tài liệu tham khảo [640]
Luận văn - Luận án [53]
Sau Đại học [42]

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Khảo sát ảnh hưởng của các loại môi trường cải biên lên sự tăng trưởng của các dòng vi khuẩn cố định đạm và hòa tan lân liên hiệp với cây ngô trong điều kiện nuôi cấy mẻ : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường : Mã số : CS2015 - 61
    Đặng, Thị Ngọc Thanh (2017)

 DSpace Biện pháp nâng cao khả năng khái quát hóa cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trong hoạt động làm quen với môi trường xung quanh ở một số trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường : Mã số đề tài : CS2014 - 52
    Bùi, Thị Giáng Hương (2016)

 DSpace Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường : Mã số đề tài : CS2015 - 64
    Phạm, Thị Bạch Tuyết (2017)

 DSpace Giáo trình vật lý nguyên tử và hạt nhân : Mã số GT : CS2015 - 05
    Võ, Thành Lâm (2016)

 DSpace Ứng dụng kỹ thuật chặt cụt vào thiết lập luật số lớn : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường : Mã số : CS2015 - 08
    Nguyễn, Văn Huấn (2017)

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 Trung tâm học liệu Trường Đại học Sài Gòn
Địa chỉ: 273 An Dương Vương - Phường 3 - Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38.354004 Fax: (84-8) 38.305568 - Email: info@lib.sgu.edu.vn, tt_hoclieu@sgu.edu.vn - Góp ý