Chào mừng tới thư viện

 • Tổng số ấn phẩm chuyên khảo: 27173
 • Tổng số xếp giá: 106030
 • Tổng số dữ liệu điện tử: 1079
 • Tổng số nghe nhìn: 353
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 331
Ấn phẩm mới
 1. The Jungle book / Rudyard Kipling
 2. Misbehaving : The making of behavioural economics /​ Richard H. Thaler
 3. Shanghai girls /​ Lisa See
 4. The greatest salesman in the world / Og Mandino
 5. Big little lies / Liane Moriarty
Xem thêm ...

5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua

 1. Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh : Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng . Tập 1/ Đào Huy Hiệp,... [và nh. ng. khác] (63 lượt)
 2. Giáo trình hóa học phân tích - Các phương pháp định lượng hóa học / Đào Thị Phương Diệp, Đỗ Văn Huê (52 lượt)
 3. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (42 lượt)
 4. Âm nhạc 4 / Hoàng Long chủ biên ; ... [và nh.ng.khác] (42 lượt)
 5. Tập bài hát 2 / Hoàng Long chủ biên,...[và nh.ng.khác] (38 lượt)
Tìm

Sách trong thư viện
Ấn phẩm điện tử
Vinaseek
Google
Trang bạn đọc
Số thẻ:
Mật khẩu:
 
Đặt mật khẩu | Đăng ký thẻ
Lịch làm việc: 11/2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  Kho:
Z39.50
Tìm ấn phẩm tại các thư viện trực tuyến khác
ILL
Mượn ấn phẩm tại các thư viện khác.
Góp ý
Gửi các ý kiến đóng góp của bạn cho thư viện
Diễn đàn
Tham gia tranh luận về các lĩnh vực và chủ đề cùng quan tâm

Powered by Libol 5.0