Chào mừng tới thư viện

 • Tổng số ấn phẩm chuyên khảo: 27295
 • Tổng số xếp giá: 106218
 • Tổng số dữ liệu điện tử: 1079
 • Tổng số nghe nhìn: 353
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 334
Ấn phẩm mới
 1. Giáo trình Cơ sở trí tuệ nhân tạo : SbGiáo trình : Mã số GT : GT2017 - 07 / Huỳnh Minh Trí chủ biên; Phan Tấn Quốc, Nguyễn Nhựt Đông tham gia
 2. Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản : SbGiáo trình : Mã số GT : GT2017 - 15 / Lê Ngọc Anh; Phan Tấn Quốc chủ biên ; Phan Thị Kim Loan, Lê Hùng Thanh Nhựt tham gia
 3. Kiểm toán căn bản : SbGiáo trình : Mã số GT : GT2017 - 10 / Nguyễn Trọng Nguyên chủ biên ; Nguyễn Thị Xuân Vy, Nguyễn Ngọc Huyền Trân tham gia
 4. Lịch sử âm nhạc Việt Nam : SbGiáo trình : Mã số GT : GT2017 - 13 / Nguyễn Thị Mỹ Liêm chủ biên ; Lâm Trúc Quyên tham gia
 5. Tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục ở trường mầm non : SbGiáo trình : Mã số GT : CS2015 - 03 / Nguyễn Thị Hồng Phượng chủ biên ; Phạm Thị Loan, Nguyễn Thị Hải Bình tham gia
Xem thêm ...

5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua

 1. Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh : Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng . Tập 1/ Đào Huy Hiệp,... [và nh. ng. khác] (68 lượt)
 2. Giáo trình hóa học phân tích - Các phương pháp định lượng hóa học / Đào Thị Phương Diệp, Đỗ Văn Huê (52 lượt)
 3. Âm nhạc 4 / Hoàng Long chủ biên ; ... [và nh.ng.khác] (42 lượt)
 4. Tập bài hát 2 / Hoàng Long chủ biên,...[và nh.ng.khác] (38 lượt)
 5. Âm nhạc 5 / Hoàng Long chủ biên ; ...[và nh.ng.khác] (38 lượt)
Tìm

Sách trong thư viện
Ấn phẩm điện tử
Vinaseek
Google
Trang bạn đọc
Số thẻ:
Mật khẩu:
 
Đặt mật khẩu | Đăng ký thẻ
Lịch làm việc: 1/2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  Kho:
Z39.50
Tìm ấn phẩm tại các thư viện trực tuyến khác
ILL
Mượn ấn phẩm tại các thư viện khác.
Góp ý
Gửi các ý kiến đóng góp của bạn cho thư viện
Diễn đàn
Tham gia tranh luận về các lĩnh vực và chủ đề cùng quan tâm

Powered by Libol 5.0