Chào mừng tới thư viện

 • Tổng số ấn phẩm chuyên khảo: 26872
 • Tổng số xếp giá: 105529
 • Tổng số dữ liệu điện tử: 1079
 • Tổng số nghe nhìn: 353
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 330
Ấn phẩm mới
 1. Hoạt động trải nghiệm lớp 5. T1 : Dành cho học sinh Tiểu học / Nguyễn Quốc Vương chủ biên ; Đào Thu Vân...[Và nh. ng. khác]
 2. Hoạt động trải nghiệm lớp 2. T1 : Dành cho học sinh Tiểu học / Nguyễn Quốc Vương chủ biên ; Lê Xuân Quang...[Và nh. ng. khác]
 3. Hoạt động trải nghiệm lớp 1. T.2 : Dành cho học sinh Tiểu học / Nguyễn Quốc Vương chủ biên ; Nguyễn Thị Ngọc Minh...[Và nh. ng. khác]
 4. Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 3 - học kì II / Trần Diên Hiển
 5. Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 4 - học kì I / Trần Diên Hiển
Xem thêm ...

5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua

 1. Giáo trình hóa học phân tích - Các phương pháp định lượng hóa học / Đào Thị Phương Diệp, Đỗ Văn Huê (50 lượt)
 2. Hoá học phân tích 1 : Cân bằng ion trong dung dịch / Nguyễn Tinh Dung (47 lượt)
 3. Phương pháp dạy học Lịch sử. T.2 / Phan Ngọc Liên chủ biên ; Nguyễn Thị Côi, Trịnh Đình Tùng (44 lượt)
 4. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (43 lượt)
 5. Âm nhạc 4 / Hoàng Long chủ biên ; ... [và nh.ng.khác] (42 lượt)
Tìm

Sách trong thư viện
Ấn phẩm điện tử
Vinaseek
Google
Trang bạn đọc
Số thẻ:
Mật khẩu:
 
Đặt mật khẩu | Đăng ký thẻ
Lịch làm việc: 8/2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  Kho:
Z39.50
Tìm ấn phẩm tại các thư viện trực tuyến khác
ILL
Mượn ấn phẩm tại các thư viện khác.
Góp ý
Gửi các ý kiến đóng góp của bạn cho thư viện
Diễn đàn
Tham gia tranh luận về các lĩnh vực và chủ đề cùng quan tâm

Powered by Libol 5.0