Dữ liệu biên mục
Đào Thị Phương Diệp
Giáo trình hóa học phân tích - Các phương pháp định lượng hóa học / Đào Thị Phương Diệp, Đỗ Văn Huê. - H. : Đại học Sư phạm , 2007
        207tr. : minh họa ; 24cm
        tr.207
        Ngành Sư phạm Hóa
        1. Hóa học phân tích -- Định lượng -- Giáo trình. I. Đỗ Văn Huê. II. Bộ giáo dục và đào tạo. Dự án đào tạo giáo viên THCS.

Chỉ số phân loại DDC : 543.07
Số định danh : 543.07 Đ211 D56

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
ĐHSG: GT     Sơ đồ
GT09044227-76
  • Số bản: 50
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn