Dữ liệu biên mục
Tô, Minh Thanh
English Morphology. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2017
        177 p.: ill., 18cm
        Tài liệu lưu hành nội bộ
        ĐTTS ghi: Vietnam national university. University of social sciences and humanities
        Ngành Ngôn ngữ Anh
        Ngành Sư phạm Tiếng Anh
        1. Anh ngữ -- Hình thái. 2. English -- Morphology.

Chỉ số phân loại DDC : 425.5
Số định danh : 425.5 T627 T56

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
ĐHSG: NN     Sơ đồ
NN19000002
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập