Tài liệu mới

Vùng đá khát

Nguyễn, Quang

 

Người đá

Lương, Ky

 

Trò chơi dân gian Thái ở Nghệ An

Quán, Vi Miên

Trình bày khái niệm cơ bản về trò chơi dân gian và giới thiệu một số trò chơi dân gian tiêu biểu của dân tộc Thái ở Nghệ An như: Đánh cồng, khắc luống, nhảy sạp, ném còn, kéo co, vật, đi cà kheo, bắn nỏ, đánh quay

 

Nhân sinh dưới bóng đại ngàn

Trần, Vân Hạc

Giới thiệu những nét đẹp văn hoá trong ẩm thực, âm nhạc, sinh hoạt cộng đồng, phong tục tập quán và quan niệm về vũ trụ của người Thái Tây Bắc

 

Tháp nắng

Inrasara

 

Đồng làng đom đóm

Trịnh, Thanh Phong

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN