Trung tâm Học liệu trường Đại học Sài Gòn được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị Thư viện trường và Trung tâm Hỗ trợ học tập (KLF) theo quyết định số 273/QĐ-TCCT ngày 09 tháng 06 năm 2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Sài Gòn.

Chức năng:

- Đáp ứng nhu cầu tìm kiếm và khai thác thông tin của giảng viên, sinh viên trường Đại học Sài Gòn.

- Tổ chức môi trường học tập, nghiên cứu hiện đại và thân thiện cho toàn thể giảng viên và sinh viên trong trường.

Nhiệm vụ:

- Quản lý và vận hành Trung tâm theo hướng tin học hóa và tự động hóa, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện.

- Bổ sung, xử lý, sắp xếp và đưa vào phục vụ các loại tài liệu tham khảo, giáo trình, tạp chí, báo, ... nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong trường.

- Thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khóa luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện

- Tổ chức lưu trữ, bảo quản và quản lý tài liệu các loại, tiến hành thanh lọc tài liệu lạc hậu, cũ nát theo đúng quy định.

- Tổ chức các buổi giao lưu nghiệp vụ, thông tin khoa học.Kết hợp với Phòng, Khoa, Tổ bộ môn tổ chức hội thảo khoa học, báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học, ...

- Hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện

- Hướng dẫn thực tập, thực tập tốt nghiệp cho sinh viên ngành Thông tin thư viện.

- Thời gian phục vụ : Thứ 2 đến thứ 6: 7h30 đến 17h30

                                               Thứ 7, CN          : nghỉ