V/v kết thúc lớp hướng dẫn sử dụng TTHL cho sinh viên K16

         

        Lớp hướng dẫn sử dụng TTHL sẽ kết thúc vào thứ Sáu (04/11/2016). Sinh viên khóa16 đã đăng ký thành viên TTHL chưa qua tập huấn sử dụng phải bố trí thời gian tham dự một trong các lớp được tổ chức vào sáng hoặc chiều ngày thứ Hai hoặc thứ Sáu hằng tuần (hạn chót ngày 04/11/2016)

        TTHL sẽ không đảm bảo quyền lợi của sinh viên khi sinh viên không hoàn thành lớp học trên.