Điều kiện sử dụng TTHL

ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG TRUNG TÂM HỌC LIỆU

        * Sinh viên có nhu cầu sử dụng TRUNG TÂM HỌC LIỆU (KLF & THƯ VIỆN) phải đăng ký thành viên tại Quầy Thông tin –KLF .

        * Lệ phí đăng ký : 100.000đ/sv/ năm học

QUYỀN LỢI LÀ THÀNH VIÊN CỦA TRUNG TÂM HỌC LIỆU

I/ Mượn và Trả sách tại Thư Viện:

          - Sinh viên :

                     + Sử dụng thẻ sinh viên.

                     +Người mượn phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản giáo trình, sách, tài liệu tham khảo

          - Thời gian phục vụ : Từ 7h30 đến 17h30 (Từ thứ 2 đến thứ 6)

II/ Sử dụng KLF:

- Điều kiện : Sinh viên dùng thẻ sinh viên

          - Thiết bị phục vụ :

                   + Phòng tự học, học nhóm.

                   + Phòng đọc : sử dụng giáo trình, tài liệu đọc tại chỗ.

                   + Phòng học Ngoại ngữ

                   + Phòng máy tra cứu trực tuyến có kết nối mạng Internet (SV được sử dụng 60 giờ/năm học, nếu sử dụng ngoài số giờ quy định SV có thể gia hạn thêm giờ)

          - Thời gian phục vụ : Từ 7h30 đến 17h30 (Từ thứ 2 đến thứ 6)

                  

Một tuần sau khi sinh viên đóng tiền lệ phí, Trung tâm Học liệu nhập dữ liệu và cấp tài khoản đăng nhập máy tính tại phòng Tra cứu qua số điện thoại đã đăng kí thành viên.

Sinh viên cho người khác mượn thẻ, hoặc quét dấu vân tay để người khác vào khu tra cứu lầu 1 và lầu 2 KLF sẽ bị xóa thành viên.