Lễ kết nạp Đảng viên mới Nguyễn Tiến Tuấn

Ngày 19/05/2018, Chi bộ Trung tâm Học liệu đã trang trọng tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới cho thầy Nguyễn Tiến Tuấn – chuyên viên Trung tâm Học liệu.

        Đến dự lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ có sự hiện diện của cô Mã Thị Khánh Tú chủ tịch công Đoàn trường; thầy Phan Anh Tài - Đảng Ủy viên, cô Phạm Hoàng Thùy Như bí thư chi đoàn Viên chức 1; thầy Nguyễn Hoàng Tuấn - Chủ tịch Công đoàn bộ phận Trung Tâm Học Liệu cùng toàn thể Đảng viên và cảm tình Đảng của Chi bộ.

Dưới đây là 1 số hình ảnh của buổi lễ:

Hình 01: Bí thư chi bộ Trung tâm Học liệu đọc quyết định kết nạp Đảng viên mới Nguyễn Tiến Tuấn.

 

Hình 02: Đảng viên Nguyễn Tiến Tuấn đọc tuyên thệ.

Hình 03: Chủ tịch công đoàn Trung tâm Học liệu trao hoa chúc mừng.

 

Hình 04: Đóng góp ý kiến của thầy Phan Anh Tài và cô Mã Thị Khánh Tú.

Hình 05: Chụp hình lưu niệm sau buổi lễ

 

 

 

Hình ảnh và tin: N.M.Cảnh