Hướng dẫn tra cứu OPAC

1. Khái quát về trang tra cứu OPAC:

Bạn đọc có thể truy cập trang tra cứu OPAC qua địa chỉ:   http:/lib.sgu.edu.vn

Từ trong Opac, bạn chọn loại Tài nguyên mà bạn muốn tra cứu trong CSDL của TTHL: Sách, Bài trích, Dữ liệu điện tử, Mọi tư liệu, …

Có 3 cách thức tra cứu chính:

Tìm đơn giản: Tìm kiếm theo một số thông tin đơn giản: Nhan đề; Tác giả; DDC; ...

Tìm chi tiết: Cũng tương tự như “tìm đơn giản” nhưng thêm các thông tin cụ thể như:  Nhà xuất bản; Năm xuất bản; Ngôn ngữ…

Tìm nâng cao: Với tính năng tra cứu này, người dùng cần có được kiến thức tra cứu thông tin cơ bản, đó là cách thức kết hợp các biểu thức tìm kiếm bằng 3 toán tử Boolean cơ bản AND, OR, NOT nhằm tìm thông tin chính xác và đúng yêu cầu hơn – Dành cho các bạn có kinh nghiệm tìm kiếm thông tin.

 

2. Hướng dẫn tìm:

2.1 Tìm kiếm đơn giản:

Bạn đọc có thể tìm kiếm loại tài liệu mình cần qua cách chọn một trong các trường sau: Nhan đề, Tác giả, DDC, Từ khóa, …

Ví dụ: để tìm các tài liệu có liên quan đến Sài Gòn ta thực hiện như sau:

Bước 1: Vào trang tra cứu OPAC, phần Tài nguyên chọn “Mọi tài liệu” hay “Sách”.

Chọn mục “Tìm đơn giản”

Bước2: Nhập từ khóa tìm kiếm “Sài Gòn” vào trường “Nhan đề”, click chọn Tìm kiếm để thi hành.

Ta có kết quả như sau:

Bước 3: Click chọn vào Nhan đề của ấn phẩm để xem các thông tin chi tiết của biểu ghi về tài liệu.

Giả sử bạn click chọn: “Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh hành trình 100 năm (1911-2011)…/Hà Minh Hồng chủ biên…

 Ta có được thông tin chi tiết về ấn phẩm như sau:

Từ bảng thông tin chi tiết này bạn có thể biết được tài liệu đang ở trong kho Tham khảo Việt (TKV), chỉ số phân loại 959.779 để tìm kiếm tài liệu. Và bạn đọc có thể mượn tài liệu nếu thông tin ghi : “Rỗi”.

2.2.Tìm kiếm chi tiết, thực hiện tương tự như trên.

2.3. Tìm kiếm nâng cao:

Bạn đọc có thể sử dụng các toán tử: AND, OR, NOT và các ký tự đặc biệt để giới hạn hay mở rộng kết quả tìm kiếm trong trang tra cứu nâng cao. Sử dụng ký tự "%" để giới hạn phạm vi cần tìm chính xác. Ví dụ:

·  %văn học% : có chứa từ "văn học"

·  văn học%     : bắt đầu bằng từ "văn học"

·  %văn học     : kết thúc bằng từ "văn học"

·  "văn học"     : chính xác là từ "văn học"

Với các tài liệu khác, cách tìm kiếm cũng tương tự như trên.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRA CỨU BÁO TẠP CHÍ

Bước 1: Bạn đọc có thể tra cứu cơ sở dữ liệu trên phần mềm Libol – OPAC bằng cách vào mục “Tra cứu OPAC” trang Web của Trung tâm Học liệu (địa chỉ: http://lib.sgu.edu.vn/) hoặc mục “OPAC – Tra cứu sách” trang Web Trường Đại học Sài Gòn (địa chỉ: http://sgu.edu.vn/). Trang web được hiển thị như hình 1.

Hình 1: Trang Web Libol 5.5

Bước 2: Để tìm kiếm nhan đề Báo, tạp chí của trung tâm, bạn đọc cần sử dụng mục liên kết Báo, Tạp chí phía bên trái trang Web. Trang web được hiển thị như hình 2.

Hình 2: Trang Báo, tạp chí

Tìm đơn giản: Các yêu cầu nhập thông tin ngắn gọn như nhan đề, tác giả sẽ sử dụng mục “Tìm đơn giản” và được thể hiện ở Hình 3Hình 4.

  • Nhan đề: Nhập tên, tựa, nhan đề của Báo, Tạp chí cần tìm.
  • Tác giả: Họ tên tác giả cá nhân hoặc tác giả tập thể cần tìm.
  • Ví dụ: Tìm sách “Văn học và tuổi trẻ”

Hình 3: Trang Web “Tìm đơn giản”

Kết quả tìm kiếm:

Hình 4: Kết quả tìm kiếm sách “Văn học và tuổi trẻ” được hiển thi.

 

Tìm chi tiết: Các yêu cầu về thông tin chi tiết để giúp khoanh vùng giới hạn các thông tin cần thiết và cũng được tìm theo nhan đề, ngày phát hành Báo, Tạp chí (nếu có ngày phát hành chính xác thì bạn có thể tìm ngày phát hành của tờ báo, tạp chí đó) và được thể hiện ở Hình 5Hình 6.

Ví dụ:

Hình 5: Trang Web Tìm chi tiết

Kết quả tìm kiếm:

Hình 6: Kết quả tìm kiếm báo Tuổi trẻ từ ngày 01/9/2013 đến 27/9/2013 được hiển thi.

Tìm nâng cao: Các yêu cầu thông tin chính xác và thường dành cho các bạn đọc có kinh nghiệm tìm kiếm thông tin. Bạn đọc sẽ sử dụng các toán tử  logic AND, OR, NOT… và các ký tự đặc biệt giúp cho việc tìm

Ví dụ:

Sử dụng ký tự "%" để giới hạn phạm vi cần tìm chính xác.

  • "%tuổi trẻ%": có chứa từ "tuổi trẻ"
  • "tuổi trẻ%": bắt đầu bằng từ "tuổi trẻ"
  • "%tuổi trẻ": kết thúc bằng từ "tuổi trẻ"
  • "tuổi trẻ": chính xác là từ "tuổi trẻ"

 Và được thể hiện ở hình 7 và 8.

Hình 7: Trang web Tìm kiếm nâng cao

Kết quả tìm kiếm:

Hình 8: Kết quả tìm kiếm

 

Chú ý:

  • Sinh viên tạm thời ra khỏi phòng Tra cứu – Đọc phải để thẻ sinh viên tại quầy Thủ thư thuộc khu vực 1.
  • Mọi thắc mắc, góp ý xin liên hệ thủ thư hoặc Ban Giám đốc Trung tâm Học liệu.
  • Các quy định khác sẽ thực hiện theo nội quy của Trung tâm Học liệu và trường Đại học Sài Gòn.