Mượn sách tại Thư viện

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÒNG LƯU HÀNH

1. Mượn tài liệu

            + Xuất trình thẻ SV tại quầy Lưu hành.
            + Để túi xách đúng nơi qui định.

+ Tìm tài liệu trong hệ thống bằng máy tra cứu

+ Lấy tài liệu cần tìm trong kho
            + Làm thủ tục ghi mượn tại quầy Lưu hành.

+ Nhận phiếu hẹn ngày trả tài liệu và ra về
 

2. Gia hạn:      
           + Bạn đọc mang thẻ sinh viên hoặc tài liệu cần gia hạn đến Quầy Lưu hành để làm thủ tục gia hạn.
           + Mỗi tài liệu được gia hạn 01 lần (thời hạn 02 tuần).
           + Bạn đọc nhận lại thẻ và tài liệu đã gia hạn ra về.

    * KỂ TỪ NGÀY 2/2/2018 BẠN ĐỌC CÓ THỂ TỰ GIA HẠN TÀI LIỆU CHO MÌNH NHÉ:
        - Bước 1: Vào trang web Trung tâm Học liệu: lib.sgu.edu.vn


        - Bước 2 : Vào phần Tra cứu OPAC => Trang bạn đọc: nhập MSSV và mật khẩu. Lưu ý: mật khẩu là MSSV.


        - Bước 3: Bấm vào chữ: Gia hạn


      => Khi đó tài liệu của bạn đọc sẽ được gia hạn trong thời hạn 2 tuần. Mỗi tài liệu chỉ được gia hạn một lần. Trân trọng!!!

Tuyệt đối giữ gìn trật tự, vệ sinh trong khu vực Thư Viện.

 

DDC: BẢNG PHÂN LOẠI THẬP PHÂN DEWEY Cập nhật : 26/09/2009

-Khung phân loại thập phân Dewey (Dewey Decimal Classification), viết tắt là DDC, do một nhà cách tân thư viện nổi tiếng người Mỹ tên là Melvil Dewey (1851-1931) xây dựng trong những năm 1970. Chuẩn này trở thành sở hữu của tổ chức Online Computer Library Center viết tắt OCLC bắt đầu từ năm 1988. DDC cung cấp một cấu trúc động cho việc tổ chức bộ sưu tập tư liệu của thư viện. Ấn bản 22 là ấn bản mới nhất của khung phân loại DDC, được cung cấp dưới dạng in ấn qua trang Web. Đây là khung phân loại thư viện được áp dụng rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay.

 

000               Tài liệu tổng quát

                                      Generalities

003.3            Mô hình hóa và mô phỏng máy tính

                             Computer modeling and simulation

004               Khoa học máy tính (Tin học)

                             Computer science

005               Lập trình, chương trình, dữ liệu máy tính

                             Computer programming, programs, data

006.6            Đồ họa máy tính

                             Computer graphics

010               Thư mục học

                                    Bibliography

020               Thư viện và thông tin học

                                    Library &information sciences

030               Bách khoa toàn thư

                                    General encyclopedicworks

070               Truyền thông học, báo chí học và xuất bản

                                    News media, journalism, publishing

100               Triết học và Tâm lý học

                                    Philosopy & psychology

200               Tôn giáo

                            Religion

300               Khoa học xã hội

                            Social sciences

330               Kinh tế học

               Economics

340               Luật học

                                Law

370               Giáo dục

                             Education

380               Thương mại (hay mậu dịch), truyền thông, vận tải

                             Commerce, communications, transportation

400               Ngôn ngữ

                             Language

500                Khoa học tự nhiên và Toán học

                              Natural sciences & mathematics

510                Toán học

                              Mathematics

520                Thiên văn học và những khoa học liên kết

                             Astronomy & allied sciences              

525               Địa cầu (Địa lý thiên văn học)

                             Earth (Astronomical geography)

526               Địa lý toán học

                             Mathematical geography

526.9            Trắc địa
                              Surveying

530                Vật lý học

                               Physics

531                Cơ học 
                              Mechanics                 

540                Hóa học và những khoa học liên kết

                     Chemistry & allied sciences

541               Hóa lý và Hóa lý thuyết

                                  Physical & theoretical chemistry

543               Hóa học phân tích

                                       Analytical chemistry

544               Phân tích định tính

                                       Qualitative analysis

545               Phân tích định lượng

                                       Quantitative analysis

546              Hóa học vô cơ

                                       Inorganic chemistry

547               Hóa học hữu cơ

                                       Organic chemistry

548               Tinh thể học

                                 Crystallography

549               Khoáng vật học

                                       Mineralogy

550               Những khoa học về địa cầu

                                    Earth sciences

551               Địa chất học, thủy học, khí tượng học

                             Geology, hydrology, meteorology

552               Thạch học

                             Petrology

553               Địa chất kinh tế

                             Economic geology

570              Sinh học – Khoa học đời sống

                             Life sciences Biology

600               Công nghệ học (Khoa học ứng dụng)

                              Technology (Applied sciences)

604.2             Vẽ kỹ thuật

                              Engineering drawing

620               Kỹ thuật & những hoạt động liên quan

                              Engineering & allied operations

621                Vật lý ứng dụng

                               Applied physics

621.1             Công nghệ hơi nước

                      Steam engineering

621.2            Công nghệ thủy lực

                       Hydraulic-power technology

621.3              Kỹ thuật điện

                                     Electric engineering

621.4              Kỹ thuật nhiệt

                                     Heat engineering

621.5               Công nghệ áp suất hơi, chân không, nhiệt độ thấp

                                     Pneumatic, vacuum, low-temperature technologies

621.6               Bơm, quạt, máy nén

                                    Blowers, fans, pumps

621.8               Kỹ thuật máy (Các chi tiết máy, kỹ thuật nâng chuyển, ma sát,  

                        bôi trơn)

                                     Machine engineering

622                  Hầm mỏ và các công trình liên hệ

                                       Mining & related operations

623.8               Kỹ thuật hàng hải

                                         Nautical engineering

624                  Kỹ thuật xây dựng

                                           Civil engineering

625                  Kỹ thuật về đường sắt, đường bộ

                                          Engineering of railroads & roads

627                  Thủy lợi

                                Hydraulic engineering

628                  Kỹ thuật môi trường

                                 Environmental engineering

629.1              Kỹ thuật hàng không

                            Aerospace engineering

629.2             Ô tô, máy kéo

                        Automoiles, Tractors

629.3              Xe đệm khí

                         Air-cushion vehicles

629.8              Điều khiển tự động

                            Automatic control engineering

631                 Kỹ thuật, trang thiết bị, vật liệu

                                      Techniques, equipment, materials

650                 Quản trị học và những dịch vụ phụ thuộc

                                        Management & auxiliary services

651                 Những dịch vụ văn phòng

                                          Office services

652                 Xử lý các phương tiện thông tin bằng cách viết

                                            Processes of written communication

657                Kế toán

                               Accounting

658                Quản trị tổng quát

                                       General management

659                 Quảng cáo và quan hệ công cộng

                                           Advertising & public relations

660                  Kỹ thuật hóa học

                                          Chemical engineering

660.6              Công nghệ sinh học

                                Biotechnology

661                 Công nghệ hóa chất

                                           Industrial chemicals technology

664                 Công nghệ thực phẩm

                                          Food technology

665                 Dầu, mỡ, sáp, khí dùng trong công nghiệp

                                             Industrial oils, fats, waxes, gases

666                 Nghề gốm và các công nghệ liên kết

                                                 Ceramic & allied technologies

668                Hóa hữu cơ

                                Organic chemistry

669                 Luyện kim

                                 Metallurgy

670                 Kỹ thuật chế tạo

                          Manufacturing

671                 Chế tạo kim loại và các sản phẩm bằng kim loại

                                                            Metalworking & metal products

672                 Kim loại

                             Iron, steel, other iron alloys

673                Phi kim loại

                                Nonferrous metals

674                 Sự chế biến gỗ và những sản phẩm bằng gỗ

                                   Lumber processing, wood products, cork

675                 Chế biến da và lông thú

                                             Leather & fur processing

676                 Công nghệ bột giấy và giấy

                                             Pulp & paper technology

677                 Kỹ thuật dệt

                                 Textile technology

678                 Những sản phẩm chất dẻo và đàn hồi

                                   Elastomers & elastomer products

690                  Ngành xây dựng

                          Buildings

691                 Vật liệu xây dựng

                             Building materials

700                 Nghệ thuật, mỹ thuật và nghệ thuật trang trí

                 The arts Fine and decorative arts

720                  Kiến trúc

                 Architecture

800                  Văn học và Tu từ học

                                     Literature & rhetoric

900                  Địa lý và Lịch sử

                                        Geography & history