DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ KHÓA THẺ

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ KHÓA THẺ 

1/ 33116320127 Phan Thị Trúc Ly khoa Tài chính kế toán

2/ 3115380116 Nguyễn Hoàng Quỳnh My khoa Ngoại Ngữ

3/ 3115410182 Võ Hữu Vinh khoa Công nghệ thông tin

4/ 3115020032 Võ Nguyễn Hồng Thiên khoa Sư phạm khoa học tự nhiên

5/ 3116380239 Huỳnh Trí Vinh khoa Ngoại ngữ