Nội quy Trung tâm Học liệu

NỘI QUY SỬ DỤNG KLF THUỘC TRUNG TÂM HỌC LIỆU

1. Người sử dụng xuất trình thẻ sinh viên hoặc thẻ công chức khi vào Trung tâm KLF (CB, GV, NV và sinh viên chỉ sử dụng chính thẻ của mình)

2. Túi xách cá nhân phải gửi vào tủ đựng đồ trước khi vào các phòng chức năng (tủ đựng chỉ gửi túi xách, không cất tiền và các loại tư trang đắt tiền trong tủ)

3. Sử dụng trang thiết bị phải đúng theo quy định của trung tâm, khi trang thiết bị trục trặc phải báo ngay cho cán bộ trực tại phòng, tuyệt đối không tự ý di dời hoặc sửa chữa thiết bị

4. Không tự ý di chuyển trang thiết bị, sách và tài liệu của Trung tâm ra khỏi KLF, khi chưa có sự chấp thuận của giám đốc Trung tâm Học liệu

5. Trang phục phải chỉnh tề, nghiêm túc theo quy định của trường ĐH Sài Gòn

6. Phải giữ yên lặng, trật tự khi làm việc, học nhóm hoặc di chuyển trong  phạm vi KLF

7. Không hút thuốc, ăn uống, phải giữ vệ sinh chung, nếu làm hư hỏng trang thiết bị, mất hoặc gãy chìa khóa tủ đựng túi xách của KLF phải bồi thường.

 

Chú ý: Cán bộ - giảng viên và sinh viên phải thực hiện đúng nội quy, nếu vi phạm sẽ bị cán bộ trực KLF đình chỉ sử dụng và mời ra khỏi KLF, sau đó sự việc đã xảy ra được báo cáo với Giám đốc Trung tâm Học liệu và được thông báo cho trưởng đơn vị hoặc khoa của đương sự để được xử lý.