Đăng ký làm thành viên TTHL năm học 2016 - 2017

 

THÔNG BÁO

( Về việc Đăng ký thành viên TTHL năm học 2016-2017)           

        * Sinh viên có nhu cầu sử dụng Trung tâm Học liệu (TTHL) trong năm học

 2016 - 2017 vui lòng đến đăng ký làm thành viên và đóng lệ phí tại quầy thông tin của KLF - TTHL.

          Phí đăng ký : 100,000đ

        Thời gian bắt đầu đăng ký kể từ ngày ra thông báo và được sử dụng sau 01 tuần kể từ ngày đăng ký.

     @ Quyền lợi của thành viên Trung tâm Học liệu:

     - Được mượn tài liệu về nhà theo quy định của (Thư viện) - Trung tâm Học liệu

     - Được sử dụng TTHL đến hết ngày 25/06/2017: Phòng Tra cứu miễn phí 60 giờ, Phòng Tham khảo đọc, Khu vực tự học, học nhóm,  Phòng học ngoại ngữ….

       

 

                                                                                                          GIÁM ĐỐC TTHL