Giờ Phục Vụ

Phòng đa phương tiện (Lầu 2 – KLF) : 
    Mở cửa phục vụ : theo lịch đăng ký trước với Trung tâm.

 Phòng tra cứu của CB – GV (Tầng trệt – KLF) :
    Mở cửa phục vụ từ thứ Hai đến thứ Sáu : từ 7h30 đến 17h30.

 Phòng dịch vụ Internet (Tầng trệt – KLF) :
    Mở cửa phục vụ từ thứ Hai đến thứ Sáu : từ 7h30 đến 17h30.

 Phòng tra cứu trực tuyến (Lầu 1 – KLF) :
    Mở cửa phục vụ từ thứ Hai đến thứ Sáu : từ 7h30 đến 17h30.

 Phòng đọc sách tham khảo  (Lầu 2 – KLF) :
    Mở cửa phục vụ từ thứ Hai đến thứ Sáu : từ 7h30 đến 17h30.

 Phòng lưu hành 1 (Tầng trệt – Thư viện) :
    Mở cửa phục vụ từ thứ Hai đến thứ Sáu : từ 7h30 đến 17h30.

  Phòng lưu hành 2 (Lầu 1 – Thư viện) :
    Mở cửa phục vụ từ thứ Hai đến thứ Sáu : từ 7h30 đến 17h30.

Cơ sở 2  (4 Tôn Đức Thắng) :

Mở cửa phục vụ từ thứ Hai đến thứ Sáu : từ 7h30 đến 17h30.