Chi nhánh Cơ sở 2

Chi nhánh Cơ sở 2 bắt đầu hoạt động từ tháng 02 / 2012 với mục đích phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên, giảng viên, cán bộ tại CS2, gồm 02 phòng chức năng:

- Phòng Lưu hành

Tập hợp các loại sách tham khảo, báo, tạp chí, luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp… Phục vụ việc mượn trả, đọc tại chỗ các loại tài liệu thuộc hai chuyên ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non.

- Phòng Máy

Trang bị 27 máy tính nối mạng Internet phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm tài liệu

học tập, nghiên cứu, giải trí của sinh viên, giảng viên và cán bộ trường Đại học Sài Gòn.