Tham khảo đọc

       Cung cấp cho SV-HV các loại tài liệu mang tính chất tham khảo như các loại sách độc bản, từ điển, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, báo – tạp chí....

 

     

Yêu cầu đối với SV-HV:

  • Luôn có ý thức giữ gìn, bảo quản tài sản của TTHL.
  • Giữ gìn vệ sinh chung không mang thức ăn nước uống vào khu vực này.
  • SV-HV được mang theo học cụ cá nhân. Lưu ý SV-HV không được mang sách, tài liệu photocopy vào khu vực này.
  • SV-HV được phép tra cứu, sử dụng các loại tài liệu tại chỗ. Mỗi lần tối đa 4 quyển, sử dụng xong phải để tại bàn.
  • Báo và tạp chí, sinh viên đọc xong phải để lại đúng vị trí cũ.
  • Giữ gìn trật tự, sắp xếp bàn ghế ngay ngắn trước khi ra về.
  • Trả chìa khóa tủ đúng nơi quy định (nếu có mượn).