Tra cứu trực tuyến

Sinh viên – Học viên (SV-HV) khi vào phòng Tra cứu Trực tuyến phải quét dấu vân tay hoặc thẻ SV-HV và phải đeo thẻ SV-HV khi vào khu vực này.

  • Cung cấp cho SV-HV hệ thống máy tính kết nối mạng Internet nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu.
  • Trang bị cho SV-HV hệ thống Wifi truy cập miễn phí.
  • Trang bị hệ thống máy CD player, truyền hình cáp giúp SV-HV phát triển thêm khả năng tự học ngoại ngữ.
  • Ngoài ra còn có khu vực tự học và học nhóm cho SV-HV.

 

Yêu cầu đối với SV-HV:

  • Luôn có ý thức giữ gìn, bảo quản tài sản, trang thiết bị của TTHL.
  • Giữ gìn vệ sinh chung không mang thức ăn nước uống vào khu vực này.
  • Giữ gìn trật tự, sắp xếp bàn ghế ngay ngắn trước khi ra về.
  • Được sử dụng dụng cụ học tập.
  • Trang phục nghiêm túc ( không mặc đồ ngắn trên gối, áo không tay).

 

 

Lưu ý chung:

       Phòng Tra cứu trực tuyến chỉ phục vụ những hoạt động của Sinh viên – Học viên (SV-HV) trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Học liệu. Những hoạt động khác cần phải được sự cho phép của Ban Giám đốc.

      Những thành viên có hành vi gian lận như cho người khác mượn thẻ, quét dấu vân tay cho người khác vào cửa, mang tài liệu của Trung tâm ra khỏi Phòng Tham khảo đọc chưa qua ghi mượn sẽ bị hủy thẻ thành viên và thông báo về Khoa.

      Những trường hợp vi phạm khác sẽ bị khóa thẻ thành viên trong thời hạn 2 tháng.