Lưu hành

Phòng lưu hành 1: tập hợp các loại giáo trình và sách ngoại văn như Anh, Pháp, Nga…

Phòng lưu hành 2: tập hợp sách tham khảo Việt thuộc các lĩnh vực Triết học, Tâm lý học, Ngôn ngữ, Khoa học tự nhiên...

Tài liệu tại các phòng lưu hành có thể cho mượn về nhà theo qui định.

 

MƯỢN TRẢ TÀI LIỆU TẠI CÁC PHÒNG LƯU HÀNH

- CB, GV, CNV:

            + CB, GV, CNV sử dụng thẻ viên chức.

            + Mượn tối đa 05 cuốn với thời hạn 04 tuần.

- Sinh viên (thành viên TTHL)

+ Mượn tối đa 04 cuốn (không cùng nhan đề) với thời hạn 03 tuần.

+ Mượn sách quá hạn sẽ bị phạt 1.000 đ/cuốn/ngày 

            + Mỗi tài liệu được gia hạn 01 lần (thời gian gia hạn là 02 tuần).

            + Sinh viên đem tài liệu ra ngoài không qua thủ tục ghi mượn tại Quầy Lưu Hành sẽ bị truất quyền độc giả và thông báo về Khoa.

 - Mọi trường hợp sách bị mất, rách, mất trang, dính bẩn, ẩm ướt… đều phải đền bù theo qui định:

     Tiền đền bù sách bao gồm: giá bìa + tiền xử lý (50.000 đ/cuốn sách quốc văn; 100.000đ/cuốn sách ngoại văn).

      Đối với sách không có giá bìa thì hình thức tính tiền đền bù như sau:

            + Sách Quốc văn: 500 đồng x số trang + 50.000 VNĐ (tiền xử lý sách).

            + Sách Ngoại văn: 10.000 đồng x số trang + 100.000 VNĐ (tiền xử lý sách).

 - Một số lưu ý đối với bạn đọc:

            + Bạn đọc cho người khác mượn thẻ sẽ bị khóa thẻ 02 tháng và thông báo về Khoa.

            + Bạn đọc xả rác tại khu vực thư viện sẽ bị khóa thẻ 02 tháng và thông báo về Khoa.