Dịch vụ

Mượn Liên cơ sở trong Trung tâm Học liệu trường Đại học Sài Gòn
11/5/2020 3:36:23 PM
Hợp tác, liên thông thư viện trong việc mượn tài liệu
11/22/2019 9:10:19 AM
Phòng Seminar hỗ trợ học tập, giảng dạy và báo cáo nghiên cứu khoa học.
10/1/2019 11:27:24 AM
Chi nhánh Cơ sở 1, Số 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3
9/10/2019 8:32:05 AM
Sử dụng máy tra cứu miễn phí cho thành viên KLF với hơn 50 máy tính kết nối internet băng thông rộng...
1/16/2019 9:26:16 AM
Thành viên có thể mượn/trả tài liệu tại các phòng lưu hành
12/15/2018 8:58:57 AM
Cung cấp các loại sách, báo, tạp chí quý hiếm và được cập nhật liên tục..
12/15/2018 8:56:24 AM
Chi nhánh Cơ sở 2 (Số 4 Tôn Đức Thắng, quận 1)
12/15/2018 8:55:24 AM