THÔNG BÁO

"Danh mục luận văn tại Thư viện trường là một sản phẩm thông tin rất hữu ích đối với người sử dụng khi cần tìm kiếm những tài liệu phục vụ cho mục đích học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Sản phẩm này tập hợp các luận văn có tại thư viện, bao gồm các thông tin về nhan đề, tác giả, năm bảo vệ, vị trí kho, số bản giấy hiện có tại thư viện và được sắp xếp theo thứ tự chữ cái nhan đề trong từng môn loại/chủ đề tài liệu. Với công cụ hỗ trợ này, giúp người sử dụng có thể biết được lịch sử nghiên cứu, khía cạnh nghiên cứu của đề tài mình đang quan tâm, tiết kiệm được rất nhiều thời gian để xác định được những thông tin cần tham khảo trước khi tiếp cận với nội dung toàn văn tài liệu. "
6/3/2020 2:03:49 PM