Ấn phẩm mới

 • Tên sách: International Mathematics Tournament of Towns
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: AMT Publishing
  Năm xuất bản: 1994
  Số trang: vi, 212 p.
  Tên sách: Principles of taxation for business and investment planning
  Tác giả: Jones, Sally M
  Nhà xuất bản: Irwin/McGraw-Hill
  Năm xuất bản: 2013
  Số trang: xxix, 621 p.
  Tên sách: Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên (Nghiên cứu tại trường Đại học Sài Gòn)
  Tác giả: Lê, Chi Lan
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Sài Gòn
  Năm xuất bản: 2017
  Số trang: 156 tr.
  Tên sách: Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long
  Tác giả: Vũ, Trần Hoàng Đại
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Sài Gòn
  Năm xuất bản: 2017
  Số trang: 92, [13] tr.
  Tên sách: Quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 - 2000
  Tác giả: Mai, Trọng Nhân
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Sài Gòn
  Năm xuất bản: 2017
  Số trang: 114, [9] tr.
  Tên sách: Những điều kiêng kị trong phong tục ma chay ở Việt Nam hiện nay
  Tác giả: Võ, Thị Tuyết Mai
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Sài Gòn
  Năm xuất bản: 2017
  Số trang: 55, [13] tr.
  Tên sách: Winningham's Critical Thinking Cases in Nursing
  Tác giả: Harding , Mariann M
  Nhà xuất bản: Elsivier
  Năm xuất bản: 2016
  Số trang: xi, 722 p.
  Tên sách: Hội nghị khoa học mừng GS. Nguyễn Tài Cẩn 80 xuân
  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2005
  Số trang: 288tr.
  Tên sách: Tài liệu cơ sở TNXH 2
  Tác giả: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt
  Nhà xuất bản: Đại học Sài Gòn
  Năm xuất bản:
  Số trang: 46 tr.
  Tên sách: Bài giảng Giáo dục môi trường
  Tác giả: Bùi, Thị Kim Trúc
  Nhà xuất bản: Đại học Sài Gòn
  Năm xuất bản: 2011
  Số trang: 55 tr.