Ấn phẩm mới

 • Tên sách: Hoạt động trải nghiệm lớp 5
  Tác giả: Nguyễn, Quốc Vương
  Nhà xuất bản: Đại học sư phạm
  Năm xuất bản: 2018
  Số trang: 35 tr.
  Tên sách: Hoạt động trải nghiệm lớp 2
  Tác giả: Nguyễn, Quốc Vương
  Nhà xuất bản: Đại học sư phạm
  Năm xuất bản: 2018
  Số trang: 35 tr.
  Tên sách: Hoạt động trải nghiệm lớp 1
  Tác giả: Nguyễn, Quốc Vương
  Nhà xuất bản: Đại học sư phạm
  Năm xuất bản: 2018
  Số trang: 35 tr.
  Tên sách: Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 3 - học kì II
  Tác giả: Trần, Diên Hiển
  Nhà xuất bản: Đại học sư phạm
  Năm xuất bản: 2018
  Số trang: 48 tr.
  Tên sách: Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 4 - học kì I
  Tác giả: Trần, Diên Hiển
  Nhà xuất bản: Đại học sư phạm
  Năm xuất bản: 2018
  Số trang: 52 tr.
  Tên sách: Giáo trình tiếng Việt 2
  Tác giả: Lê, A
  Nhà xuất bản: Đại học sư phạm
  Năm xuất bản: 2017
  Số trang: 192 tr.
  Tên sách: Giáo trình tiếng Việt 3
  Tác giả: Lê, A
  Nhà xuất bản: Đại học sư phạm
  Năm xuất bản: 2017
  Số trang: 223 tr.
  Tên sách: Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh Tiểu học
  Tác giả: Nguyễn, Hữu Hợp
  Nhà xuất bản: Đại học sư phạm
  Năm xuất bản: 2018
  Số trang: 212 tr.
  Tên sách: Cơ sở Toán học của môn Toán tiểu học
  Tác giả: Trần, Diên Hiển
  Nhà xuất bản: Đại học sư phạm
  Năm xuất bản: 2018
  Số trang: 308 tr.
  Tên sách: Giáo dục học Tiểu học
  Tác giả: Nguyễn, Hữu Hợp
  Nhà xuất bản: Đại học sư phạm
  Năm xuất bản: 2015
  Số trang: 266 tr.