Ấn phẩm mới

 • Tên sách: Practical aspects of embedded system design using microcontrollers
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Springer
  Năm xuất bản: 2010
  Số trang: xxi, 148 p.
  Tên sách: Antennas and wave propagation
  Tác giả: cDas, Sisir K
  Nhà xuất bản: McGraw Hill
  Năm xuất bản: 2013
  Số trang: xv, 616 p.
  Tên sách: Discrete-time processing of speech signals
  Tác giả: Deller, John R
  Nhà xuất bản: Institute of Electrical and Electronics Engineers
  Năm xuất bản: 2000
  Số trang: xxiv, 908 p.
  Tên sách: Electronic test instruments
  Tác giả: Witte, Robert A
  Nhà xuất bản: Prentice Hall PTR
  Năm xuất bản: 2002
  Số trang: xvi, 371 p.
  Tên sách: Quản lý hoạt động dạy học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên cụm 3 thành phố Hồ chí Minh
  Tác giả: Trần, Thị Lệ Hằng
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Sài Gòn
  Năm xuất bản: 2018
  Số trang: viii, 108, [8] tr.
  Tên sách: Phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh tiểu học ở các trường tiểu học quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: Nguyễn, Thị Minh Phương
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Sài Gòn
  Năm xuất bản: 2018
  Số trang: 97, [28] tr.
  Tên sách: Phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: Trần, Thị Ánh Tuyết
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Sài Gòn
  Năm xuất bản: 2018
  Số trang: viii,124, [18] tr.
  Tên sách: Quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật ở các trường trung học cơ sở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: Lê, Minh Hồng
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Sài Gòn
  Năm xuất bản: 2018
  Số trang: xi,109, [30] tr.
  Tên sách: Quản lý công tác sinh viên tại trường đại học Quốc tế Sài Gòn
  Tác giả: Nguyễn, Thị Trung Thủy
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Sài Gòn
  Năm xuất bản: 2018
  Số trang: viii,117, [6] tr.
  Tên sách: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: Võ, Thanh Thùy
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Sài Gòn
  Năm xuất bản: 2018
  Số trang: viii,83, [8] tr.