Ấn phẩm mới

 • Tên sách: Core-Plus Mathematics
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: McGraw-Hill
  Năm xuất bản: 2015
  Số trang: xviii, 646 pages
  Tên sách: Core-Plus Mathematics
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Glencoe/​McGraw-Hill
  Năm xuất bản: 2015
  Số trang: xvii, 641 pages
  Tên sách: Tạp chí khoa học ngôn ngữ và văn hóa
  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản:
  Số trang: 110tr.
  Tên sách: Tạp chí kinh tế - công nghiệp
  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2017
  Số trang: 79tr.
  Tên sách: Jabes
  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2017
  Số trang: 76tr.
  Tên sách: Thực trạng học tập và ứng dụng ngoại ngữ của sinh viên ngành Quốc tế học, trường Đại học Sài Gòn
  Tác giả: Mai, Trần Trâm Anh
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Sài Gòn
  Năm xuất bản: 2018
  Số trang: 106, [16]tr.
  Tên sách: Xây dựng lối sống nghĩa tình cho sinh viên trường Đại học Sài Gòn
  Tác giả: Nguyễn, Thị Đang
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Sài Gòn
  Năm xuất bản: 2018
  Số trang: 77, [21]tr.
  Tên sách: Tinh thần của người Hoa tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh (Xét trường hợp người Quảng Đông)
  Tác giả: Đặng, Thành Được
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Sài Gòn
  Năm xuất bản: 2018
  Số trang: 91, [9] tr
  Tên sách: Khai thác tiềm năng của lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột trong phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk
  Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Oanh
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Sài Gòn
  Năm xuất bản: 2018
  Số trang: 113, [11]tr.
  Tên sách: Lịch sử định cư của người Hoa ở Quận 5 - thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn từ thế kỉXVII đến đầu thế kỉ XXI)
  Tác giả: Nguyễn, Diệp Kim Phụng
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Sài Gòn
  Năm xuất bản: 2018
  Số trang: 95, [9] tr