Ấn phẩm mới

 • Tên sách: Fôn-Clo Bâhnar
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  Năm xuất bản: 2017
  Số trang: 315 tr.
  Tên sách: H'mon Giông mài đao (Giông pat dao) Chàng kram ngai (Tơdăm kram ngai)
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  Năm xuất bản: 2017
  Số trang: 447 tr.
  Tên sách: Kình Lương pyạ po
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  Năm xuất bản: 2017
  Số trang: 231 tr.
  Tên sách: Thế giới mộng ảo trong truyện cổ tích Việt Nam
  Tác giả: Nguyễn, Thị Dung
  Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  Năm xuất bản: 2017
  Số trang: 199 tr.
  Tên sách: Pháp luật quốc tế và Việt Nam về chuyển giao người bị kết án phạt tù với vấn đề bảo đảm quyền con người
  Tác giả: Ngô, Hữu Phước
  Nhà xuất bản: Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam
  Năm xuất bản: 2016
  Số trang: 273 tr.
  Tên sách: Nội luật hóa công ước chống tra tấn về quyền của người bị buộc tội trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam
  Tác giả: Lương, Thị Mỹ Quỳnh
  Nhà xuất bản: Hồng Đức
  Năm xuất bản: 2017
  Số trang: 227 tr.
  Tên sách: Tương trợ tư pháp về hình sự trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam
  Tác giả: Ngô, Hữu Phước
  Nhà xuất bản: Hồng Đức
  Năm xuất bản: 2015
  Số trang: 334 tr.
  Tên sách: Tây Bắc vùng văn hóa giàu bản sắc
  Tác giả: Trần, Bình
  Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  Năm xuất bản: 2017
  Số trang: 467 tr.
  Tên sách: Lượn lồng thồng, hát ví của người Tày ở Định Hóa
  Tác giả: Hoàng, Tuấn Cư
  Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  Năm xuất bản: 2017
  Số trang: 183 tr.
  Tên sách: Đời sống của ông, bà đồng ở phường Bình An (Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương)
  Tác giả: Nguyễn, Thị Lan
  Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  Năm xuất bản: 2017
  Số trang: 184 tr.